แบบบ้านทั้งหมด 12
สามารถปัดเลื่อนตารางได้ -->
MD-H02-2018 5,000
แบบบ้านชั้นเดียว พื้นที่ 120 ตร.ม.
2 ห้องนอน -
1 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว
1 ที่จอดรถ 1 ห้องนั่งเล่น
สามารถปัดเลื่อนตารางได้ -->
MD-H03-2018 0
แบบบ้าน 2 ชั้น -
- -
- -
- -
สามารถปัดเลื่อนตารางได้ -->
MD-H03-2018 5,000
แบบบ้าน 2 ชั้น พื้นที่ 273.5 ตร.ม.
3 ห้องนอน -
4 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว
2 ที่จอดรถ 1 ห้องนั่งเล่น
สามารถปัดเลื่อนตารางได้ -->
CT-H01-2018 5,000
แบบบ้าน 2 ชั้น พื้นที่ 333 ตร.ม.
4 ห้องนอน -
3 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว
2 ที่จอดรถ 2 ห้องนั่งเล่น
สามารถปัดเลื่อนตารางได้ -->
MD-H12-2019 5,000
แบบบ้านชั้นเดียว -
2 ห้องนอน -
1 ห้องน้ำ -
1 ที่จอดรถ 1 ห้องนั่งเล่น
สามารถปัดเลื่อนตารางได้ -->
MD-H09-2019 5,000
แบบบ้าน 2 ชั้น -
- -
- -
- -
สามารถปัดเลื่อนตารางได้ -->
MD-H11-2019 5,000
แบบบ้านชั้นเดียว พื้นที่ 95 ตร.ม.
2 ห้องนอน -
3 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว
2 ที่จอดรถ 1 ห้องนั่งเล่น
สามารถปัดเลื่อนตารางได้ -->
MD-H13-2019 5,000
แบบบ้าน 2 ชั้น พื้นที่ 100 ตร.ม.
2 ห้องนอน -
2 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว
1 ที่จอดรถ 1 ห้องนั่งเล่น
สามารถปัดเลื่อนตารางได้ -->
MD-H07-2018 7,000
แบบบ้าน 3 ชั้น พื้นที่ 600 ตร.ม.
7 ห้องนอน -
7 ห้องน้ำ 2 ห้องครัว
5 ที่จอดรถ 3 ห้องนั่งเล่น
สามารถปัดเลื่อนตารางได้ -->
LS-H1-2019 7,000
แบบบ้าน 2 ชั้น -
3 ห้องนอน -
3 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว
2 ที่จอดรถ 2 ห้องนั่งเล่น