ขั้นตอนการสั่งซื้อ

MeeConcept รับเขียนแบบบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ บ้านทาวเฮ้าส์ รีสอร์ตที่พัก ตามแบบดีไซน์ที่ได้รับ สำหรับนำไปก่อสร้าง นำไปขออนุญาตกับหน่วยงานราชการ นำไปขอสินเชื่อกับธนาคาร พร้อมคำนวณโครงสร้าง และเซ็นรับรองงานออกแบบโครงสร้างโดยวิศวกรมืออาชีพ หรือตามขอบเขตงานที่ลูกค้าต้องการ

“เขียนแบบก่อสร้าง มีคุณภาพ โดยวิศวกรมืออาชีพ”

 

วิธีการสั่งซื้อแบบบ้าน

ท่านสามารถสั่งซื้อ แบบบ้าน ได้ดังนี้

1. สั่งซื้อแบบบ้านสำเร็จรูปผ่านทาง www.meeconcept.com

     คลิ๊ก สั่งซื้อแบบบ้าน เมื่อท่านต้องการซื้อ "แบบบ้าน" และกรอกรายละเอียด ต่าง ๆให้ครบ เมื่อทางทีมงานได้รับข้อความการสั่งซื้อของท่านแล้ว จะติดต่อกลับทันทีภายใน 24 ชั่วโมง

2. สั่งซื้อแบบบ้านสำเร็จรูปผ่านทาง Email Address

     ส่งรายละเอียด "แบบบ้าน" ที่ท่านต้องการมาที่ meeconcept9@gmail.com เมื่อทางทีมงานได้ รับข้อความของท่านแล้วจะติดต่อกลับทันที

3. สั่งซื้อแบบบ้านสำเร็จรูปผ่านทางโทรศัพท์

    ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ คุณธิติพัทธ์ เบอร์โทร 083-625-1695 คุณศรัณย์ลภัส เบอร์โทร 083-699-5915

 

วิธีการชำระเงิน

1. โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท เวิอร์คสตัท จำกัด เลขที่ 004-1-54814-2 ธนาคารกสิกรไทย สาขาเดอะมอล์งามวงศ์วาน

     แล้วแจ้งมาทาง meeconcept9@gmail.com โดยระบุที่อยู่เพื่อส่งชุดเอกสารแบบบ้านสำเร็จรูปให้กับท่าน

2. นัดรับชุดเอกสารแบบบ้านสำเร็จรูป พร้อมชำระค่า "แบบบ้าน"

    หมายเหตุ ในกรณีนี้ทางทีมงานสามารถให้บริการได้ที่ออฟฟิตบริษัทฯ เท่านั้น

 

เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารที่ท่านจะได้รับ

1. เอกสารที่ใช้ในการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างที่ทางทีมงานจัดเตรียมให้

    1.1 แบบพิมพ์เขียวจำนวน 5 ชุด

    1.2 รายการคำนวณโครงสร้าง 1 ชุด

    1.3 แบบฟอร์มยื่นขออนุญาตปลูกสร้าง ข.1

    1.4 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (รับรองแบบที่ทำการยื่นขออนุญาติ)

    1.5 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (รับรองแบบที่ทำการยื่นขออนุญาติ)

    1.6 สำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม (กว.) พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง 

 

2. เอกสารที่ใช้ในการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างที่ทางผู้ยื่นขอต้องเตรียม

    2.1 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

    2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

    2.3 สำเนาโฉนดที่ดินที่จะปลูกสร้าง (ถ่ายสำเนาเท่าขนาดจริง) พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น

บริการของเราอื่นๆ

แบบบ้านสำเร็จรูป

MeeConcept มีแบบสำเร็จรูปสวยๆ ที่ได้ออกแบบไว้แล้ว หลากหลายขนาด ให้คุณได้เลือกหลากหลายรูปแบบ


รับออกแบบและเขียนแบบ

MeeConcept รับออกแบบบ้าน และเขียนแบบตามความต้องการของลูกค้า ทั้งแบบบ้าน อาคารพาณิชย์ คอนโด ที่อยู่อาศัย


ขั้นตอนการให้บริการ

ต้องปรับจากแบบบ้านของ www.meeconcept.com ปรับแบบบ้านฟรีได้ 2 ครั้ง เมื่อเริ่มมีการทำสัญญาจ้างงาน  


facebook page